Terugbetalingsbeleid

Retour

Geleverde artikelen kunnen binnen de 30 dagen na levering worden teruggestuurd. Opgelet: retourdiensten worden niet door TOOON. By Toon De Somer voorzien. Je zal zelf voor een retourdienst moeten zorgen en de retourkosten moeten betalen. 

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en de factuur kunnen geruild worden. Hiervoor kan je met onze dienst orders contact opnemen via orders@desomer.be

Herroepingsrecht

Modelformulier voor herroeping
Gelieve onderstaande gegevens door te geven. Dit formulier enkel invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan: Toon de Somer

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

  • de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  • de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  • de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*.

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
  • [Naam consumenten(en)]
  • [Adres consument(en)]
  • [Handtekening consument(en)]
  • (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is